De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 10.000 euro uit te keren. Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1ste zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs.

Geschiedenis

Als stichting sinds 2000, nog jong, maar als voortzetting van de Broederschap, al ruim 530 jaar actief. In 1479 namelijk werd de Broederschap gesticht door gegoede inwoners van Houten en Schonauwen die begaan waren met dorpelingen die het minder hadden.
Na de Reformatie is deze van oorsprong katholieke instelling, ondanks het toenmalige verbod op de katholieke godsdienst, wonderwel blijven bestaan. Dit terwijl het lidmaatschap van andere Broederschappen uit de omgeving werd verboden. In 1631 werd de Broederschap toch, onder grote druk, ook in Houten een protestantse instelling. Vanaf dat jaar was het lidmaatschap ook mogelijk voor bewoners uit de gerechten Oud Wulven-Waijen en Heemstede. In de nieuwe statuten van 1631 werd bepaald dat er op de zondag na Beloken Pinksteren in het openbaar een uitdeling zou worden gehouden aan de armen van de gemeente. De gelden hiervoor kwamen uit de opbrengsten van de Broederschap (schenkingen van geld en goederen alsmede opbrengsten van huisjes en grond).
In 1966 zijn de doelstellingen van de Broederschap met het in werking treden van de nieuwe sociale wetten veranderd. Er vond een omslag plaats van armenzorg naar zorg voor jeugd en jongeren. Dit is ook het werkgebied waaraan de stichting vanaf 2000 haar ondersteuning geeft.