Update november 2017

Facebook pagina geupdate met foto s van de najaarsuitdeling.

 

In de najaarsuitdeling van 11 november hebben de volgende stichtingen een prijs gewonnen:

 

Stichting Dorpedag uit Schalkwijk

Ieder jaar feestweekend voor mensen die in Houten woonachtig zijn

Aanvraag bijdrage voor de aanschaf van materialen

voor de jaarlijkse zeskamp, volleybalnetten of

parasols met logo

Bijdrage 300 euro

 

De basisschool de Fontein

Aanvraag bijdrage voor de aanschaf van speeltoestellen in

het kader van de renovatie van het schoolplein

Toezegging 500 euro

 

OVKB producties uit Loenen aan de Vecht

Aanvraag bijdrage voor een rondleiding bij het Nationaal Ballet, die deel uit maakt van een te houden masterclass voor talentvolle, jeugdige Houtenaren van dansschool Olga van Koningsbrugge

Toezegging 250 euro

 

‘Spokentocht Houten’                         

Aanvraag bijdrage voor de aanschaf attributen ter aankleding, kostuums, acts en schmink.

Toezegging 230 euro

 

Fladderen – Houten

Aanvraag  bijdrage voor 20 foam shooters

Bijdrage 150 euro

 

Stichting Shine

De stichting SHINE vraagt een bijdrage voor de multidisciplinaire theatervoorstelling ‘’(Vr)eet”, waarin SHINE wil bijdragen aan de bewustwording rondom eten bij jongeren ( 15% van de jongeren tussen 2 en 25 jaar kampt met overgewicht) op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2016. Shine wil een aantal doelen met dit project bereiken.

Bijdrage derde tranche van 500 euro

 

Update: april 2016

Uit het Groentje

http://houtensnieuws.nl/lokaal/olvb-prijs-en-geld-aan-houtense-jongeren-uitdelen-230601

Rense Jansen met de OLVB broederschapbeker bij de uitreiking op 28 mei 2016.
John van Amerongen

OLVB: prijs en geld aan Houtense jongeren uitdelen
12-04-2017, 09:30 | Van de redactie

HOUTEN “Het geeft een boost en ik kon het geld goed gebruiken voor mijn afstuderen”, zo vertelt Rense Jansen over het winnen van de Aanmoedigingsprijs 2015. “Ja, gaaf”, zegt de 26-jarige Rense die erg blij was met de Creativiteitsprijs 2016 van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Hij kreeg de prijs in mei 2016 voor zijn creatieve talent op het gebied van ontwerpen. Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) reikt ook dit najaar de Creativiteitsprijs uit aan een jongere of jongeren tot 25 jaar die in de gemeente Houten woont. Creatieve jongeren kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook kunnen jongeren en projecten voor jongeren zich aanmelden voor subsidie van OLVB.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1200 euro en een replica van de Broederschapbeker. De Aanmoedigingsprijs behorende bij de Creativiteitsprijs was de eerste prijs die hij als ontwerper won. In 2016 heeft hij dan de Creativiteitsprijs gewonnen. “Die beker is supergaaf. Het is een stukje erkenning. Een springplank.” Hij heeft in 2015 zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag afgerond. “Ik wilde altijd al vooral dingen zelf maken.” Iets zelf verzinnen en dan maken. Dat doet Rense graag. Hij heeft het geld van de prijs, 12 00 euro die gebruikt dient te worden voor de verdere ontwikkeling van het creatieve talent, gebruikt om apparaten voor in zijn atelier te kopen en om zijn atelier te verbouwen.

GELD UITDELEN Daarnaast deelt de OLVB geld uit aan jongeren of aan projecten ten behoeve van jongeren in een culturele, maatschappelijke of sociale context. De activiteit dient voor of door jongeren tot 25 jaar te worden georganiseerd. Ook hiervoor kunnen initiatieven zich aanmelden. Stichting SHINE die jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling door projecten en podiumkunsten, kreeg op 12 november 3000 euro van stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) toegekend.

Aanmeldingen om in aanmerking te komen voor de Creativiteitsprijs of een subsidie voor een activiteit voor of door jongeren dienen voor 30 april binnen te zijn. Inzendingen kunnen per mail of per post worden gedaan. info@olvb.nl het postadres en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs of een subsidie zijn te vinden op www.olvb.nl

Update 14 november 2016

Uitdeling en prijsuitreiking Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap op 12 november 2016

1. Jeugdzorg.
Roos Laurijssen van de Stichting Profilazorg te Houten. Profilazorg biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking met daarbij autisme en geproblematiseerde hechting. Namens Profilazorg vraagt Roos voor de door hen verzorgde doelgroep tussen 20 en 35 jaar (sociaal-emotioneel functionerend tussen 2 en 5 jaar) een bijdrage van € 300, = voor de aankoop van lego en knexx. Hiermee wordt het technisch inzicht vergroot en de onderlinge samenwerking bevorderd. Ook wordt het materiaal gebruikt als communicatiemiddel, waarbij al spelend met de jongeren wordt gesproken over wat ze aan het bouwen zijn en over andere dingen die hun bezig houden. Het is mij een genoegen u namens de broederschap de gevraagde € 300,- toe te kennen voor de aankoop van Lego en Knexx
2. Sinterklaasviering Schalkwijk.
Claudia Sturkenboom organiseert elk jaar in november met een aantal andere vrijwilligers de intocht van Sinterklaas in Schalkwijk. De kinderen krijgen dan een leuk programma gepresenteerd dat elk jaar weer anders is. Zij krijgen wat te drinken, een koekje een strooigoed. Als afsluiting krijgen ze een cadeautje mee naar huis. Uiteraard zijn daaraan nogal wat kosten verbonden.
Van de OLVB wordt een bijdrage gevraagd in de kosten. De OLVB draagt hiervoor € 400,= bij voor de aanschaf van cadeautjes voor de kinderen

3. Tennissport en jeugdig talent.
Britt du Pree is een veelbelovend tennistalent van negen jaar oud. Op de nationale jeugdranglijst voor tennissters tot 12 jaar staat zij na 1 jaar al op de 78e plaats en heeft zij nog drie jaar om zich naar de top op te werken. Zij traint nu bij een professionele tennisschool. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd. Een gedetailleerde begroting was bij de aanvraag bijgevoegd. Op basis van die begroting zal de Broederschap € 250,= bijdragen voor kleding. Verder wordt de aanvraag doorgezonden via Han Jenster voor mededinging voor de Sportprijs voor aanstormend talent.

4. Meisjesvoetbalteam ’t Goy.
Bij Voetbalvereniging ’t Goy heeft men een meisjesteam bestaande uit 16 speelsters in de leeftijd van 12-15 jaar. Het team bevindt zich op dit moment in een verdere sportieve ontwikkeling. Men wil in 2017 promoveren van de tweede naar de eerste klasse met als uiteindelijk doel de hoofdklasse KNVB- competitie. Het team bestaat uit meisjes uit Houten. De wens is om in het voorjaar van 2017 met dit meisjesteam deel te nemen aan een internationaal voetbaltoernooi. Marion Wieman- van Oostrom vraagt hiervoor een bijdrage in de kosten. Zij heeft hiervoor een begroting bijgevoegd. De OLVB kent gaarne € 400,= toe voor eten en drinken tijdens internationaal voetbaltoernooi.
5. Soos in de blokhut.
Niek Kuijer, bestuurslid van SooS Casefina uit Schalkwijk vraagt een bijdrage voor de vervanging van een computer/desktop en sfeervolle verlichting. De SooS wordt gehouden in de blokhut in Schalkwijk en wordt op vrijdagavond gebruikt door jongeren tussen 15 en 30 jaar. Incidenteel worden kinderdisco’s georganiseerd voor kinderen van de basisschool en tot 14 jaar. De kosten voor de computer zijn niet bekend. De kosten voor sfeervolle verlichting bedragen echter € 300, =. Dit laatste bedrag zal de OLVB gaarne toekennen.
6. Jeugdhulp. Een royale toekenning voor 3 jaar!
Marjon Moed van de Stichting Shine vraagt een bijdrage van € 500, = voor hun uit te voeren multidisciplinaire voorstelling “project P”. Daarin wordt aandacht besteed aan de thema’s groepsdruk en (cyber)pesten met als doel om op een creatieve en positieve manier bij te dragen aan het laten verdwijnen van pestgedrag en tegelijkertijd de eigen unieke talenten van de jongeren te ontwikkelen. D.m.v. Makersdagen wordt de voorstelling voorbereid, waarbij de jongeren worden gestimuleerd om uit hun belevingswereld bij te dragen aan het schrijven van de voorstelling. 30 jongeren doen mee aan de Makersdagen. 80 jongeren tussen 11 -21 jaar ontwikkelen hun talent op het gebied van zang, dans en theater. De kosten van in totaal ruim € 33.500, = worden in de begroting gedekt door kaartverkoop, sponsoring, bijdragen leerlingen en uit fondsen, waaronder de OLVB. De OLVB staat volledig achter de doelstellingen van Shine en heeft in tweede instantie bij Marjon meer informatie aangevraagd.
Op basis hiervan doet het ons veel genoegen dat wij hebben besloten de Stichting Shine een bedrag van € 3000,= toe te kennen, te verdelen over 6 uitdelingen, waarvan vandaag de eerste.

Bert van der Weijden

Update 10 november 2016

Financiële ondersteuning voor jongeren

HOUTEN Ook dit najaar is de Onze Lieve Vrouwe Broederschap weer in de gelegenheid om bijdragen te verlenen aan jongeren of aan projecten ten behoeve van jongeren in een culturele, maatschappelijke of sociale context. De activiteit dient voor of door jongeren tot 25 jaar te worden georganiseerd; de persoon is woonachtig in de gemeente Houten, of de organisatie waarvoor de aanvraag wordt gedaan is actief in de gemeente Houten. Meld je dus aan, of laat iemand dat doen, als je denkt aan de voorwaarden te voldoen. Tot uiterlijk zaterdag 15 oktober kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Op zaterdag 12 november zal in restaurant ‘de Roskam’ in Houten bekend worden gemaakt wie er dit jaar op een extra financieel steuntje in de rug mogen rekenen. Zie ook de ‘Voorwaarden’ op de website www.olvb.nl en vraag bij twijfel bij Marian van der Ven nadere informatie op (mvdven@wxs.nl; telefoon 030-6012240). De aanvraag moet worden ingediend bij de secretaris, Harrie van Donk, Witmos 31, 3994 LH Houten of per e-mail: info@olvb.nl

Uit het Groentje : http://houtensnieuws.nl/lokaal/financi%C3%ABle-ondersteuning-voor-jongeren-165794

Update 30 mei 2016

Uitdeling en prijsuitreiking Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap op 28 mei 2016

1. Jeugd en sport: Beach tennis

Het team Beach Houten wil op 25 juni het 6e grote Houtense Beachtennistoernooi organiseren. Zij richten zicht op verschillende categorieën jongeren (ouder&kind, t/m 11 jaar,12 t/m 15 jaar en 16+). Het materiaal is aan een update toe; rackets moeten nieuwe handgreepjes, netten moeten worden onderhouden en/of uitgebreid. Zij vragen een bijdrage van € 365,35 voor de aanschaf van een nieuw centre court. Dat wijzen wij met genoegen toe.

2. Kind en spel:

De Speel-o-theek De Drie Beertjes vraagt een bijdrage voor buitenspeelgoed. Hiermede worden kinderen gestimuleerd om meer buiten te spelen en te bewegen. Naast de reeds aanwezige loopfietsjes, driewielers en skelters wil de Speel-o-theek het aanbod van buitenspeelgoed gevarieerder maken door het aanschaffen van groot speelgoed als trampolines, springkussens, voetbalgoals, baskets, overdekt loopautootje of een parachute (groot kleed, waarmee een groep kinderen ballen omhoog moet houden).
De OLVB zegt € 250,= toe als bijdrage in de aanschaf van dit buitenspeelgoed

3. Aandacht voor de peuter:

De Stichting Kinderactiviteiten Houten organiseert dit jaar voor de 13e keer het Plein van de peuter. Dat is een ochtend in het voorjaar, die speciaal voor peuters op een woensdagmorgen wordt gehouden, zodat zij niet worden overlopen door oudere kinderen. Aan deze ochtenden zijn geen kosten voor de kinderen verbonden. Tijdens de ochtend wil de stichting de kinderen wat te drinken aanbieden uit een limonadetap in de vorm van een Disney-figuur. De huurprijs van zo’n apparaat is zo hoog, dat het op termijn voordeliger is om dit te kopen. De kosten hiervan zijn € 400, =. Zij vragen hiervoor een bijdrage.
De stichting ontvangt € 200,= als bijdrage in de aanschaf van een limonadetap

4. Jeugd en taal:

Liesbeth van der Lecq van de Bibliotheek Lek&IJssel vraagt een bijdrage van €500, = voor de aankoop van taalspellen, zoals Memory, Lottino, Pim-Pam-Pet en diverse kwartetten. Deze zullen worden gebruikt door de Voorlees Expres. Via deze organisatie komen vrijwillige, getrainde voorlezers twintig weken lang een uur thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot 8 jaar, die moeite hebben met de Nederlandse taal. In Houten wordt in 2016 bij totaal 40 gezinnen voorgelezen door 40 voorlezers en 8 coördinatoren.
De OLVB draagt gaarne € 500,= bij voor de aanschaf van taalspellen

5. Jeugd en sport: Inline skates

De Houtense Skate- en SchaatsVereniging (HSSV) bestaat dit jaar 10 jaar en is een vereniging voor schaatsers en inline –skaters in Houten e.o. Verder heeft de HSSV de Houtense natuurijsbaan in beheer. Zij heeft 60 jeugdleden van 6 tot 12 jaar, die in de winterperiode, naar de Vechtse banen gaan om te schaatsen. De vereniging wil zich op de oudere jeugd richten door het inline-skaten onder de aandacht te brengen, juist omdat het in Houten door de ruime en goed toegankelijke fietspaden en natuurgebieden, zo laagdrempelig is. De aanvraag betreft een bedrag van € 1.500, = voor de aanschaf van 10 inline-skates voor uitleendoeleinden om zo de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar kennis te laten maken met het inline-skaten. Bij deze zeggen wij € 300,= voor de aanschaf van twee inline-skates toe.

6. De “Kerstwandeling”:

Namens het team ‘Kerst in Houten’ vraagt Friso Smit een bijdrage voor het organiseren van de elfde Kerstwandeling op kerstavond. Dit is een wandeling van ca 3 km waar de wandelaars door vertellers en figuranten worden meegenomen in het kerstverhaal. Tijdens de wandeling komen zij alle hoofdpersonen uit het kerstverhaal tegen, zoals keizer Augustus, de herders en de wijzen. Na de wandeling komen ze in een herberg waar chocolademelk en glühwein wordt geschonken. Voor de kinderen worden schatkaarten uitgedeeld om de schat (het Kerstkind ) te kunnen vinden. Ook worden fakkels aangeboden om de tocht tot een mooi schouwspel te maken. De wandeltocht wordt georganiseerd door NGK De Lichtboog en GKV Het Kruispunt. Men probeert nog meer kerken erbij te betrekken. Om de capaciteit en de organisatie van de wandeling te vergroten, is meer geld nodig. Dit voor het aanschaffen van kostuums en attributen. De kosten worden geraamd op € 2.200, =. De organisatie vraagt hier een bijdrage in. De OLVB draagt € 300,= bij voor de aanschaf van twintig kostuums.

7. Aandacht en hulp voor elkaar:

Tenslotte ontvangt de Stichting Present vandaag de zesde en laatste tranche van € 500, =. Met twee uitreikingen per jaar was het een verbintenis van 3 jaar. Present wil een brug slaan tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die graag hulp geven. Omzien naar elkaar dus. Een speerpunt is ook om jongeren tussen 14 en 25 jaar bij het werk te betrekken. In het Wereldhuis heeft de Stichting ook een onderkomen gekregen.

Dan zijn we nu toe aan de uitreiking van de Broederschap-creativiteitsprijs

Deze prijs is in het leven geroepen om de Houtense jeugd te stimuleren creatief bezig te zijn. De prijs bestaat uit een Oorkonde, een bedrag van € 1200,= en niet te vergeten de genoemde replica van de reeds genoemde Broederschapbeker uit 1617.
Vandaag zullen zelfs evenals vorig jaar twee aanmoedigingsprijzen van respectievelijk € 300,= en € 150,= worden uitgereikt. De geldbedragen moeten worden aangewend voor een verdere ontwikkeling van het talent.

Ik geef nu graag het woord aan ons bestuurslid Jeroen Baars, de coördinator van de creativiteitsprijs, en de onafhankelijke jury bestaande uit

Creativiteitsprijs 2016: Het juryrapport

Jury: Dion de Jong (winnaar 2015), JoCa Verbeek en Yvonne van Dam

Winnaar OLVB Creativiteitsprijs is:

Rense Jansen:
Rense heeft een duidelijk doel en zeer duidelijke visie. Het is mooi om te zien hoe Rense op meerdere manieren zichzelf probeert te ontdekken en ontwikkelen met verschillende soorten nieuwe projecten en producten. Na de aanmoedigingsprijs van vorig jaar is er toch weer een flinke sprong vooruit gemaakt. Dit is mooi om te zien en te mogen meemaken. De vrolijkheid en het enthousiasme spat er wederom vanaf. Zeer verrassend wat een progressie je hebt doorgemaakt het afgelopen jaar. Meubelen als OPAOPA (eigen design van Rense) zijn erg mooi, kunst wat betreft ontwerp maar ook praktisch (commercieel geschikt). Rense schrijft over een 5 jaren-plan, het is goed dat hij daar dus over heeft nagedacht. Maar misschien is het wel leuk om daar iets meer over te horen/uitgebreider informatie over te krijgen. Aanbeveling: blijf jezelf en anderen verrassen. Bij ons is het gelukt.

Aanmoedigingsprijs:

Gjalt Hoekstra
Hij is al vanaf jonge leeftijd aan het tekenen. Zijn snelle ontwikkeling en met name de discipline om te blijven oefenen is bijzonder. Een echte doorzetter maar hij lijkt er ook erg veel plezier in te hebben, het vooral uit zichzelf te doen en ook voor zichzelf. Het is mooi om te zien dat hij nu al probeert met zijn talent ook zich voor het goede doel in te zetten en maatschappelijk betrokken te zijn . Zo zijn steentje/potloodstreek bij te dragen aan een betere wereld (WNF ACTIE) Hij vindt naast het schilderen/tekenen ook andere manieren om bezig te zijn met het vak, hij loopt namelijk stage en geeft les bij Colorato. Erg goed om te zien dat hij zich nu al breder oriënteert. Hopelijk gaat hij nog veel experimenteren om zich nog vrijer te voelen in het tekenen en schilderen. Waardoor hij zeer waarschijnlijk ook duidelijk zijn eigen handtekening gaat ontdekken en ontwikkelen. Heel veel plezier in de uitdaging hiervan.
Aanmoediging van € 100,- voor aanschaf van tekenmateriaal of extra lessen.

Laura Slings
Al vanaf haar 9e een duidelijk doel: modeontwerpster willen worden. Ze is met haar ontwerpen niet alleen gericht op eigen succes maar speelt ook in op huidige thema’s (voorbeeld van de vluchtelingen) Dit geeft aan dat er een duidelijk maatschappelijke betrokkenheid speelt. Ook fotografie speelt een belangrijke rol in haar leven en is een bijzonder mooie combinatie van talenten die Laura duidelijk heeft. Mode/kleding, fotografie en muziek, een hele creatieve uitdaging. De eerste prijs voorronde kunstbende betekend dat Laura echt wat in huis heeft. Het is mooi om te zien dat er een duidelijk toekomstplan is; Vooropleiding volgen en nog extra wiskunde studeren omdat dit nodig is voor de Kunstacademie. Er is door Laura al goed over nagedacht wat ze zou willen in de toekomst en hoe ze haar talenten wil gaan inzetten. We zijn erg benieuwd naar de stoffen, vooral hoe de verschillende materialen voelen en wat de gedachten erachter waren. Treed naar buiten en wees trots op jezelf!
Aanmoediging van € 350,- voor aanschaf voor workshops of lessen

Dit waren dan de uitdelingen en prijsuitreikingen voor vandaag. Een mooi bedrag heeft vandaag weer een goede bestemming gekregen!

Nog even een praktisch punt: u krijgt de subsidie op declaratiebasis. Daartoe zit in het mapje dat u heeft ontvangen, een declaratieformulier. De subsidie blijft een jaar geldig, daarna vervalt deze. Het mag duidelijk zijn dat het geld alleen kan worden besteed voor het doel waarvoor het is toegekend.

Update 11 april 2016

OLVB: financiële ondersteuning voor jongeren

Ook dit voorjaar is de Onze Lieve Vrouwe Broederschap weer in de gelegenheid om bijdragen te verlenen aan jongeren of aan projecten t.b.v. jongeren in een culturele, maatschappelijke of sociale context. De activiteit dient voor of door jongeren tot 25 jaar te worden georganiseerd; de persoon is woonachtig in de gemeente Houten, of de organisatie waarvoor de aanvraag wordt gedaan is actief in de gemeente Houten. Meld je dus aan, of laat iemand dat doen, als je denkt aan de voorwaarden te voldoen.
Naast de kleinere subsidies zal ook de jaarlijkse creativiteitsprijs ter waarde van 1200 euro weer worden toegekend. Hierover vind u elders in dit blad informatie.
Tot uiterlijk zaterdag 30 april a.s. kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Op zaterdag 28 mei zal in restaurant ‘de Roskam’ in Houten worden bekend gemaakt wie er dit jaar op een extra financieel steuntje in de rug mogen rekenen.

Zie ook de ‘Voorwaarden’ op de website www.olvb.nl
en vraag bij twijfel bij Marian van der Ven nadere informatie op (mvdven@wxs.nl; telefoon 030-6012240).
De aanvraag moet worden ingediend bij de secretaris, Harrie van Donk, Witmos 31, 3994 LH Houten of per e-mail: info@olvb.nl

Update 6 april

Kandidaten gezocht voor de creativiteitsprijs 2016!

“Ken jij jongeren die creatief zijn en in de gemeente Houten wonen? Geef hem/haar of een groep op voor de creativiteitsprijs van de OLVB met een geldprijs van € 1.200,- en een replica van de broederschapsbeker.”

Talent
Door ze voor te dragen voor de creativiteitsprijs maken ze dus niet alleen kans op een beker maar ook een mooi bedrag van € 1.200,-. Deze jonge talenten zullen door de nominatie een flinke dosis zelfvertrouwen krijgen. Dit is vaak net dat steuntje in de rug om een nieuwe stap te maken op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans of beeldende kunst. Winnaars uit het verleden zijn Dion de Jong (fotografie, film en muziek), Wan Mai Linh Ly (beeldend kunstenaar) en Rushil Changoer (dans en theater).

Jury
Zaterdag 28 mei 2016 is de uitreiking van de creativiteitsprijs in de Roskam. De aanmeldingen dienen (per mail of post) voor 30 april 2016 binnen te zijn. Hierin ontvangt de jury het liefste enkele voorbeelden van het werk (foto’s, film, links, website of portfolio) in combinatie met een begeleidend schrijven waarin het werk en zijn/haar doelen kort beschreven worden.

Prijs
De creativiteitsprijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.200,- dat besteed dient te worden aan een verdere ontwikkeling van het talent. Een onafhankelijke jury kent de prijs toe. De jury heeft ook de mogelijkheid om 1, 2 of hooguit 3 aanmoedigingsprijzen toe te kennen (hiervoor is € 450,- beschikbaar).

OLVB
De Onze Lieve Vrouwe Broederschap deelt tweemaal per jaar geld uit aan projecten en activiteiten voor de jeugd uit de gemeente Houten en organiseert:
• de creativiteitsprijs; bestemd voor (aanstormend) creatief talent
• de sportprijs; bestemd voor jeugdig sporttalent, uitgereikt tijdens het Sportgala

De voorwaarde voor het meedingen naar de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs is dat de betrokken persoon of groep van personen (jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten) zich als creatief talent manifesteert.

Voor meer informatie zie www.olvb.nl Aanmelden kan o.a. via info@olvb.nl

Onze Lieve Vrouwe Broederschap
www.olvb.nl

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting i…

Update 16 november 2015

Uitdeling Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap op 14 november 2015

Geachte aanwezigen,

Welkom bij waarschijnlijk de oudste instelling van Houten, de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap. .
Welkom dus u, enthousiaste vrijwilligers, prijswinnaar, leden van de Raad van Toezicht en vertegenwoordigers van de plaatselijke pers.

De Onze Lieve Vrouwe Broederschap werd opgericht in 1479 en is nu dus zo’n 536 jaar oud. In dat jaar werd de Broederschap opgericht door een aantal gegoede inwoners van Houten en Schonauwen. Zij trokken zich het lot aan van dorpelingen die het minder hadden. Er woonden hier toen zo’n 500 mensen! De broederschap bezat geld, huisjes en landerijen.

De leden kwamen in vroeger jaren hier in de Roskam bijeen en ook de kerk hiernaast speelde een belangrijke rol. Aanvankelijk kwam de Broederschap bijeen in de eigen kapel met altaar aan de noordkant van de kerk hiernaast. De leden van de broederschap kwamen daar jaarlijks op de zondag na Beloken Pinksteren bijeen o.a. om de jaarrekening te sluiten en nieuwe leden te installeren. De kapel is helaas vernietigd door de storm van 1674 en nooit meer herbouwd.

Tegenwoordig staat het werk van de Broederschap geheel in het teken van de jeugd tot 25 jaar!!

Na de Reformatie in 1580 is de van oorsprong katholieke Broederschap als zodanig nog vele jaren blijven bestaan, maar werd in 1631 onder grote druk toch een protestantse instelling, maar de naam werd behouden. Het lidmaatschap werd nu ook mogelijk voor de bewoners van de gerechten Oud-Wulven-Waaijen en Heemstede. In de statuten van 1631 werd bepaald dat op zondag na de kerkdienst in het openbaar een uitdeling zou worden gehouden aan de armen van de gemeente. Zo ging dat jaren voort. In artikel 1 van diezelfde statuten staat dat de broederschap zal bestaan uit 28 personen, broeders en zusters. Ook werden in dat jaar de verteringen aan banden gelegd. De jaarlijkse maaltijden op kosten van de broederschapkas moesten beperkt worden tot 100 gulden.

In 1966 is door het gemeentebestuur de doelstelling van de broederschap na het van kracht worden van de Algemene Bijstandswet gewijzigd. De armenzorg maakte plaats voor zorg voor onze jongeren.

Tegenwoordig een stichting

In 1999 is besloten om de activiteiten in een Stichting onder te brengen. Vandaar onze huidige naam. Op 21 december van dat jaar startte de Stichting met een vermogen van ongeveer € 300.000,-. Het is te hopen dat het vermogen van de Stichting in de toekomst nog wat verder kan toenemen door het ontvangen van legaten uit erfenissen en door giften. De Stichting heeft de z.g. ANBI-status en dus zijn giften fiscaal aftrekbaar.
Destijds is de afspraak gemaakt dat dit startvermogen behouden moet blijven. De jaarlijkse opbrengsten kunnen dan worden besteed aan subsidies en prijzen. Ook de Stichting heeft als gevolg van de lagere opbrengsten de laatste jaren geen grote winsten gemaakt, maar we zijn desondanks in staat om jaarlijks nog rond € 8000,- uit te keren.
Dat geld wordt verdeeld over een uitdeling in het voorjaar en een in het najaar en wel op vastgelegde tijden: In vroeger jaren kwamen de leden van de broederschap bijeen in het weekend na Beloken Pinksteren. Dat is twee weken na Pinksteren. De najaarsuitdeling vindt plaats op de zaterdag die het dichtst bij 11 november (Sint Maarten) ligt. Een oude traditie dus, waar wij ons ook dit jaar weer aan houden.

Naast de uitdelingen wordt in het voorjaar de creativiteitsprijs uitgereikt en in het najaar de sportprijs. Sinds 4 jaar wordt de sportprijs echter uitgereikt tijdens het Houtens Sportgala. De nominatie gebeurt door een onafhankelijke jury. Naast een fraai geldbedrag en een oorkonde krijgt de winnaar een kopie van de broederschapbeker. Het origineel is van massief zilver en dateert uit 1617. De beker is waarschijnlijk in 1631 aan de hervormde kerk geschonken en in gebruik genomen als avondmaalsbeker.

Dan nu het moment om ons bestuur aan u voor te stellen:

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de 4 Houtense serviceclubs en van 3 kerkgenootschappen. Ik stel mijn medebestuursleden even aan u voor: Marian van der Ven (die heeft gezorgd voor de organisatie van deze dag), Jeroen Baars, Han Jenster (die belast is met de organisatie van de sportprijs), Niek Kuster (penningmeester), Harrie van Donk (secretaris) en Henk van Kooten. En ik ben Bert van der Weijden (voorzitter).

Daarnaast is er de Raad van Toezicht, die bestaat uit de leden van het College van B&W Houten onder voorzitterschap van de burgemeester.

Vandaag dus geen uitreiking van de sportprijs (Sporttalent 2015) maar wel verwelkomen wij ons Sporttalent 2014, Tom van Steenis.
Tom kreeg op 2 februari jongsleden de prijs uitgereikt tijden het Sportgala. Hij zal ons over zijn recente sportieve ervaringen het een en ander vertellen.

We gaan nu over tot de uitdeling van de subsidies.

Kwetsbare jeugd en muziek
In het participatienetwerk Houten werkt een aantal organisaties (o.a. Lister, Reinaerde en Profilazorg) samen, die beogen om kwetsbare groepen zo veel en zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de Houtense samenleving. Namens de werkgroep Muziekactiviteiten van dit netwerk wordt een bijdrage gevraagd voor het organiseren van een muziekmiddag op zaterdag 21 november 2015. De leeftijd van de doelgroep ligt grotendeels tussen de 18 en 25 jaar. De bedoeling van deze middag is een kick-off voor mensen uit de doelgroep. Mensen die graag samen muziek willen maken, mede om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten. De werkgroep mag gratis gebruik maken van de Krachtfabriek, maar heeft wel geld nodig voor het houden van een drietal workshops.
De OLVB heeft besloten hiervoor een bedrag van € 200,= toe te kennen.

Jeugd en eetgewoonten
De stichting SHINE vraagt een bijdrage van € 500, = voor de multidisciplinaire theatervoorstelling ‘’(Vr)eet”, waarin SHINE wil bijdragen aan de bewustwording rondom eten bij jongeren ( 15% van de jongeren tussen 2 en 25 jaar kampt met overgewicht) op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2016. Shine wil een aantal doelen met dit project bereiken:
• Meer dan 80 jongeren ontwikkelen hun talent op het gebied van zang, dans en theater en werken gezamenlijk toe naar een multidisciplinaire voorstelling
• Meer dan 400 toeschouwers worden aan het denken gezet over hun persoonlijk gedrag m.b.t. eetgewoontes en zelfbeeld
• Het bevorderen van een gezond eetpatroon. Na afloop van de voorstelling is er een feest met gezonde hapjes waar meer dan 80 jongeren bij aanwezig zullen zijn
• Jongeren leren hun eigen keuzes maken m.b.t. eten en worden uitgedaagd om 30 dagen niet meer te snoepen
• Ouders bewust maken van hun rol bij het voedingspatroon van hun kind
Een bedrag van € 500,= wordt als bijdrage hiervoor toegekend

De juiste woonvoorziening
De Stichting Axelhof, vraagt een bijdrage voor de inrichting van een pand aan de Odijkseweg 19 te Houten. De stichting is een initiatief van een ouderechtpaar dat een kleinschalige woonvoorziening wilde realiseren voor acht jonge mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Het pand aan de Odijkseweg is inmiddels aangekocht en op 29 augustus jongstleden feestelijk geopend. Toen waren er al zes bewoners. De totale inrichtingskosten zijn uiteraard hoog. Ook de OLVB is benaderd voor enige steun.
Het doet ons genoegen te kunnen melden dat de OLVB € 200,= toekent voor de aanschaf van tafelspellen.
De MaD-bus
Het interkerkelijk jeugdwelzijnswerk in Houten heeft enige jaren geleden een bijdrage gekregen van de OLVB voor het busproject van Make a Difference (MaD-bus). Elke week staat deze bus in het centrum van Houten. Deze mobiele ontmoetingsplek voor een groot aantal jongeren dat elke week de bus bezoekt, wordt gerund door vrijwilligers en draait zonder subsidie van de gemeente Houten. Hun inkomsten komen uit bijdragen door particulieren en kerken. Uit de stukken blijkt dat de bus bij een APK keuring de nodige reparaties moest ondergaan, waaronder het vervangen van de rembooster. De kosten hiervoor waren € 549,64. Voor dit busproject wordt een bijdrage van de OLVB gevraagd.
Hiervoor hebben wij een bedrag van € 350,= gereserveerd.

Jeugd en tuin
Tuin Brassica beheert in Schalkwijk een moestuin, boomgaard, bloementuin, kruidentuin, bijenstand en griend van een halve hectare groot. Er wordt gekweekt volgens een duurzame filosofie (niet te veel fossiele energie gebruiken, niet te veel afval produceren, zuinig omgaan met water, etc.). Zij wil die filosofie ook overbrengen op de jeugd. Daarom is er een samenwerkingsverband aangegaan met de buitenschoolse opvang Partou in Houten. Men is samen gestart met een eigen moestuintje voor de kinderen en worden themamiddagen gehouden rond bijvoorbeeld bijen, appels, appelmoes maken, kippen en eieren. Van het voorjaar tot het najaar komt elke twee weken een groep van 8 kinderen in de leeftijd van 6 -12 jaar bij Brassica in de tuin. Men wil deze samenwerking ook in 2016 voortzetten. Tuin Brassica vraagt daarom een bijdrage van € 200,= voor de aanschaf van bemeste tuinaarde en potgrond, kindertuingereedschap en zaai- en pootgoed.
De OLVB kent dit bedrag van € 200,= met veel genoegen toe.
Jeugd en gezonde ontspanning
Jongerenvereniging Ons KentEenieder (OKE) is een dertig jaar oude vereniging voor de Houtense jeugd van 12 tot 25 jaar. Haar activiteiten lagen de eerste twintig jaar op het gebied van het organiseren van kampen, bowlen en strandwandelen en een soosavond op vrijdag. De laatste jaren is daar een aantal activiteiten bij gekomen, zoals feesten en een popfestival op koningsdag: OKE PoP en zij verzorgt nu op één vrijdagavond per maand een kinderdisco voor de leeftijd van 8 tot12 jaar en een OKEDANCE voor jongeren van 11 tot 16 jaar. Om de discoavonden wat meer aan te kleden en gezelliger te maken, wil de vereniging o.a. twee vlamwerende theaterdoeken voor achter de dj-set aanschaffen.
In het benodigde bedrag van € 258,= zullen wij voorzien.

“Nieuwkomer” en de taalontwikkeling van kinderen
De TaalSpeelGroep Houten is een vrijwilligersinitiatief dat zich sinds februari 2015 richt op de kinderen van nieuwkomers in Houten. Bij de groep zijn organisaties als de schoolbesturen van Houten, Het Doorgeefluik, Van Houten&co, het Wereldhuis en Houten Ontmoet betrokken. Ria Frowijn organiseert met andere vrijwilligers met aantoonbare onderwijskundige en pedagogische expertise 1x per week een naschoolse activiteit voor kinderen van vluchtelingen (leeftijd 7 -13 jaar) in de gemeente Houten. Het doel is om deze kinderen op een veilige basis en speelse manier na school actief bezig te laten zijn met de Nederlandse taal. Om de kinderen verder te helpen met hun ontwikkeling is goed spelmateriaal nodig. De begeleiders merken de achterstand bij de kinderen in de basale vaardigheden, zoals knippen, tekenen, kleien, knutselen en vormgeven. Ook basaal materiaal als een bal, springtouw en skippyballen ontbreekt. Een van de begeleiders kan blokfluit- gitaar- en ukeleleles geven.
De speelgroep vraagt o.a. buitenspeelmateriaal á € 150, = Voor dit bedrag kunt u op ons rekenen.
Tenslotte ontvangt de Stichting Present vandaag de vijfde tranche van € 500, =. Totaal zullen er aan Present 6 tranches worden uitgereikt. Met twee uitreikingen per jaar een verbintenis dus van 3 jaar. Present wil een brug slaan tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die graag hulp geven. Omzien naar elkaar dus. Present betrekt jeugdigen tussen 14 en 25 jaar bij het werk. In het dit jaar geopende Wereldhuis heeft de Stichting ook een onderkomen gekregen.

En dan nu, zoals beloofd, het woord aan ons Sporttalent 2014, Tom van Steenis

Nog even een praktisch punt: u krijgt de subsidie op declaratiebasis. Daartoe zit in het mapje dat u heeft ontvangen, een declaratieformulier. De subsidie blijft een jaar geldig, daarna vervalt deze. Het mag duidelijk zijn dat het geld alleen kan worden besteed voor het doel waarvoor het is toegekend.

Degenen die een en ander nog eens willen nalezen, verwijs ik naar onze website, www.olvb.nl. Hierop kunnen ook ingezonden stukken over geleverde prestaties of uitgevoerde activiteiten en bijvoorbeeld foto’s van vanmorgen worden gepubliceerd.

Dan wil ik nu deze bijeenkomst beëindigen en u allen bedanken voor uw aanwezigheid. Wij vertrouwen erop dat u zich blijft inzetten voor het jeugd- en jongerenwerk in Houten en dat u de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap niet vergeet: wie weet kunnen wij u ook in de toekomst nog eens een subsidie verstrekken.

Subsidie uitreikong 14 nov 2015

Houten, 14 november 2015

Bert van der Weijden

Update 2 november 2015

Sporttalent 2015

Criteria Sporttalent
• Jonge sporters van maximaal 26 jaar.
• Woonachtig in Houten. Talenten die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel.
• Op basis van inzet, talent en prestatie een voorbeeld voor andere jeugdige sporters binnen de gemeente Houten.

De Sporttalentprijs wordt uitgereikt door het Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) en bestaat uit een prijs voor het beste sporttalent en een aanmoedigingsprijs. Er worden vanuit het OLVB nog een aantal specifieke criteria gehanteerd:
– Is het talent in kwestie al herkend en erkend door objectieve, professionele buitenstaanders?
– Hoe serieus springt de kandidaat met zijn/haar talent om?
– Hoe denkt de kandidaat het eventuele prijzengeld te besteden?
Via een motivatiebrief met een onderbouwing wordt gevraagd waarom de sporter in aanmerking komt voor de prijs. Bovenstaande en onderstaande vragen dienen beantwoord te worden in de brief, welke bijgevoegd moet worden bij de aanmelding voor Sporttalent van het Jaar.

De winnaar van de aanmoedigingsprijs kan in de daarop volgende twee kalenderjaren niet in aanmerking komen voor een nieuwe prijs van het OLVB. De Talentprijs kan tevens niet twee keer aan dezelfde persoon worden toegekend.

Vragen aanmeldformulier
1. Wie meldt u aan voor de titel Sporttalent 2015?
2. Wat voor sport beoefent deze persoon (bij minder bekende sporten graag een toelichting op de sport)?
3. Bij welke vereniging/sportorganisatie sport deze persoon?
4. Op welk niveau beoefent deze persoon zijn/haar sport?
Antwoord zo compleet mogelijk: Landelijk, provinciaal, regionaal en in welke categorie valt dit: topsport, wedstrijdsport, recreatiesport etc.
5. Wat zijn de behaalde resultaten van afgelopen jaar (2015) en wat heeft deze persoon gedaan om te komen tot de genoemde prestatie (denk daarbij aan een toelichting op kwalificatie, aantal wedstrijden in een competitie, trainingsarbeid)?
6. Wat is de leeftijd van deze persoon?
7. Wat zijn de contactgegevens van deze persoon?
Adres, e-mail en telefoonnummer.
8. Waarom heeft u deze persoon aangemeld voor de titel? (denk daarbij aan een toelichting op de samenstelling van het team, hoe de ontwikkeling is geweest afgelopen jaren).

Contactgegevens van aanmelder
9. Naam
10. E-mail adres
11. Telefoonnummer
12. Wat is uw relatie met de persoon die u aanmeldt?
13. Foto uploaden van de aangemelde sporter.
14. Motivatiebrief uploaden (alleen bij Sporttalent)

zie ook : http://www.sportpunthouten.nl/625-sportgala-zoekt-sporthelden

Update 21 september 2015

De OLVB kan jongeren een (financieel) steuntje in de rug geven!

Twee maal per jaar reikt de OLVB (Onze Lieve Vrouwe Broederschap) in totaal ongeveer 8.000,– euro subsidie uit aan jongeren, of aan projecten voor jongeren in de gemeente Houten, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ook dit najaar is de OLVB in de gelegenheid om tot ongeveer 4000 Euro te besteden aan jongeren of aan projecten ten behoeve van jongeren in een culturele, maatschappelijke of sociale context.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie kunt u lezen op de website www.olvb.nl, maar kort gezegd heeft de bijdrage ten doel het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied ten behoeve van jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten.

Wanneer u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie, kunt u daartoe een aanvraag indienen. Mogelijk kent u iemand of een organisatie die geholpen zou zijn met een steuntje in de rug? Het zou fijn zijn wanneer u hen/hem of haar van deze mogelijkheid op de hoogte wilt brengen.
Tot uiterlijk zaterdag 10 oktober a.s. kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend.

Bestaat er twijfel lees dan de ‘Voorwaarden’ op deze website of vraag bij Marian van der Ven nadere informatie; mvdven@wxs.nl tel: 030-6012240. De aanvraag moet worden ingediend bij de secretaris van de Broederschap Harrie van Donk; Witmos 31, 3994LH Houten of per e-mail: info@olvb.nl. De uitreiking van de subsidies is op zaterdag 14 november in De Roskam in Houten.

Update 12 juni 2015 Op YouTube staat een filmimpressie van de uitreiking : https://youtu.be/hz7QwLtx7kA

Update 10 juni 2015 In het Groentje staat een artikel over de creativiteitsprijs uitreiking :
http://www.groentje.nl/www/index.cfm?page=artikel&artid=27902

Uitdeling en prijsuitreiking Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap op 6 juni 2015

Geachte aanwezigen,

Welkom bij waarschijnlijk de oudste instelling van Houten, de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap. .
Welkom dus u, enthousiaste vrijwilligers, prijswinnaars, leden van de Raad van Toezicht en vertegenwoordigers van de plaatselijke pers.

De Onze Lieve Vrouwe Broederschap werd opgericht in 1479 en is nu dus zo’n 536 jaar oud. In dat jaar werd de Broederschap opgericht door een aantal gegoede inwoners van Houten en Schonauwen. Zij trokken zich het lot aan van dorpelingen die het minder hadden. Er woonden hier toen zo’n 500 mensen! De broederschap bezat geld, huisjes en landerijen.

De leden kwamen in vroeger jaren hier in de Roskam bijeen en ook de kerk hiernaast speelde een belangrijke rol. Daar had ons Broederschap zelfs een eigen kapel met altaar aan de noordkant van deze kerk. De leden van de broederschap kwamen daar jaarlijks op de zondag na Beloken Pinksteren bijeen o.a. om de jaarrekening te sluiten en nieuwe leden te installeren. De kapel is helaas vernietigd door de storm van 1674 en nooit meer herbouwd.

Niet alleen de oudste organisatie dus, maar als gebruikelijk ook een bijeenkomst op deze historische plek.
Bovendien houden wij nog enkele oude tradities in stand. En al lijkt dat alles heel grijs en stoffig, dat is het nu juist niet, want tegenwoordig staat de Broederschap geheel in het teken van de toekomst, immers de jeugd tot 25 jaar!!

Laten we nog even teruggaan in de tijd.

Na de Reformatie in 1580 is de van oorsprong katholieke Broederschap als zodanig nog vele jaren blijven bestaan, maar werd in 1631 onder grote druk toch een protestantse instelling, maar de naam werd behouden. Het lidmaatschap werd nu ook mogelijk voor de bewoners van de gerechten Oud-Wulven-Waaijen en Heemstede. In de statuten van 1631 werd bepaald dat op zondag na de kerkdienst in het openbaar een uitdeling zou worden gehouden aan de armen van de gemeente. Zo ging dat jaren voort. In artikel 1 van diezelfde statuten staat dat de broederschap zal bestaan uit 28 personen, broeders en zusters. Ook werden in dat jaar de verteringen aan banden gelegd. De jaarlijkse maaltijden op kosten van de broederschapkas moesten beperkt worden tot 100 gulden.

In 1966 is door het gemeentebestuur de doelstelling van de broederschap door het tot stand komen van de Algemene Bijstandswet gewijzigd. De armenzorg maakte plaats voor zorg voor onze jongeren.

En dan nu de huidige situatie.

In 1999 is besloten om de activiteiten in een Stichting onder te brengen. Vandaar onze huidige naam. Op 21 december van dat jaar startte de Stichting met een vermogen van ongeveer € 300.000,-. Het is te hopen dat het vermogen van de Stichting in de toekomst nog wat verder kan toenemen door het ontvangen van legaten uit erfenissen en door giften. De Stichting heeft de z.g. ANBI-status en dus zijn giften fiscaal aftrekbaar.
Destijds is de afspraak gemaakt dat dit startvermogen behouden moet blijven. De jaarlijkse opbrengsten kunnen dan worden besteed aan subsidies en prijzen. U raadt het al, ook de Stichting heeft de laatste jaren geen grote winsten gemaakt, maar we zijn desondanks in staat om jaarlijks nog rond € 8000,- uit te keren.
Dat geld wordt verdeeld over een uitdeling in het voorjaar en een in het najaar en wel op vastgelegde tijden: In vroeger jaren kwamen de leden van de broederschap bijeen in het weekend na Beloken Pinksteren. Dat is twee weken na Pinksteren. De najaarsuitdeling vindt plaats op de zaterdag die het dichtst bij 11 november (Sint Maarten) ligt. Een oude traditie dus, waar wij ons ook dit jaar weer aan houden.

Naast de uitdelingen wordt in het voorjaar de creativiteitsprijs uitgereikt en in het najaar de sportprijs. Sinds 4 jaar wordt de sportprijs echter uitgereikt tijdens het Houtens Sportgala. De nominatie gebeurt door een onafhankelijke jury. Naast een fraai geldbedrag en een oorkonde krijgt de winnaar een kopie van de broederschapbeker. Het origineel is van massief zilver en dateert uit 1617. Aan de onderkant van de voet is een inscriptie gegraveerd die luidt: ‘Dese beker behoort toe die broederschap van Onze Lieve Vrou tot Houten 1617’. De beker is waarschijnlijk in 1631 aan de hervormde kerk geschonken en in gebruik genomen als avondmaalsbeker.

Dan wordt het nu tijd om ons bestuur aan u voor te stellen:

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de 4 Houtense serviceclubs en van 3 kerkgenootschappen. Ik stel mijn medebestuursleden even aan u voor: Marian van der Ven (die heeft gezorgd voor de organisatie van deze dag), Jeroen Baars (die belast is geweest met de organisatie rondom de creativiteitsprijs), Han Jenster, Niek Kuster (penningmeester), Harrie van Donk (secretaris) en Henk van Kooten.

Bert vd Weijden 2015

En ik ben Bert van der Weijden (voorzitter).

Daarnaast is er de Raad van Toezicht, die bestaat uit de leden van het College van B&W Houten. Als afgevaardigden zijn vandaag aanwezig onze burgemeester de heer Wouter de Jong en wethouder Jocko Rensen.

Een goed moment dus om nu eerst het woord geven aan onze burgemeester, de heer Wouter de Jong.

We gaan nu over tot de uitdeling van de subsidies met daarna de uitreiking van de creativiteitsprijs.

Jeugd en sport:
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. te Schalkwijk wil ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan een dag organiseren voor de 60 jeugdleden. Op die dag zal onder professionele begeleiding worden gewerkt aan een gezamenlijke opvoering van een circusshow. Ook voor de volwassenen zal het een en ander worden georganiseerd voor hun inzet. De kosten voor dit lustrumfeest moeten uit eigen middelen worden betaald. De vereniging vraagt daarom een bijdrage. Wij hebben hiervoor graag een bedrag van € 200,= gereserveerd.

Kind en spel:
Door het Kinderspeelcafé Houten wordt wekelijks in De Grund aan kinderen van 0- 4 jaar een mogelijkheid geboden om te spelen. De kinderen leren dan andere kinderen kennen, leren samenspelen en hun ouders kunnen praten over dagelijkse problemen en elkaar hierbij helpen. De kosten voor de zaal worden vergoed door de gemeente Houten. De kosten voor speelgoed moeten zelf worden gedragen. Veel ervan is aan vervanging toe. Zo bestaat er behoefte aan duplo, een houten trein, een poppenbedje, puzzels en knutselspullen. Wij dragen daar ook graag ons steentje voor bij en wel € 250,=

Sport en kerk:
Wytze Bezemer van Athletes in Action Houten is begin 2015 vanuit de GKV Het Kruispunt en NGK De Lichtboog gestart met het opzetten van een sport-community. Deze bestaat uit een vast team van jongeren, die elke week op dezelfde tijd en op dezelfde plaats aanwezig zijn om met jongeren uit de wijken te sporten. Hiermee willen zij relaties met hen opbouwen en wat vertellen/delen over het geloof. Aanvankelijk is het uit 13 jongeren bestaande team gestart met 4 jongeren uit de wijken, maar nu is dat aantal gegroeid tot 30 jongelui. Door dit groeiende aantal wil het team uitbreiden naar andere locaties of verschillende sporten op één locatie doen. Ze zoeken naar een mogelijkheid om een half veld van Delta Sports te huren en een contract te sluiten voor begeleiding door de landelijke Athletes in Action organisatie. Een onderdeel van die kosten bedraagt de aankoop van sportmaterialen. Hier draagt de OLVB van harte € 150,= aan bij.

Jeugd en muziek:
De fanfare St.Caecilia uit Schalkwijk heeft een aantal fanatieke en leergierige jeugdleden die zij graag zou zien meelopen met straat – en marsoptredens. Doch de gewone trommels zijn te zwaar voor deze kinderen om er mee te lopen. Daarom wil men een zestal Fame-kindertrommels aanschaffen. Hiervoor heeft de OLVB een bijdrage van 240,= gereserveerd.
Jeugdige slagwerker Stern Hienkes geeft ons nu een slagwerk-demo op een grote trom

Jeugd en preventie:
De Stichting Family Care bundelt sinds oktober 2014 het werk van de voormalige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean. Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik, d.m.v. het geven van lessen op scholen over alcohol- en drugsgebruik, roken, gokken en internet. Chris biedt jongeren een luisterend oor via haar chat en e-coaching. Zij geeft diverse trainingen en voorlichtingen over pestgedrag. Stay Clean biedt zelfhulpgroepen voor mensen met een verslaving of een verslavingsverleden.
De stichting Family Care wil een nieuwe posterserie ontwikkelen. De serie bevat o.a. een poster om kinderen te wijzen op de chat-mogelijkheden van Chris, drie posters over verslavingspreventie bij jongeren en een poster om volwassenen te wijzen de cursus Kinder- en Tienerpastoraat.
Voor dit doel mogen jullie namens de OLVB op een bedrag van € 250,= rekenen.

Veertig jaar Fladderen:
De Stichting Fladderen organiseert dit jaar voor de 40e keer Fladderen. Ter gelegenheid van dit lustrum wil men op de slotmiddag van Fladderen een Fladderfestival organiseren, waarbij alle 1300 kinderen worden samengebracht op één locatie. Tijdens dat festival wordt voor passend entertainment gezorgd. Ook praktische zaken zoals EHBO, toiletten en vervoer van de kinderen moeten geregeld worden. Als klap op de vuurpijl wil men werken aan verschillende wereldrecords (Guinness Book of Records) en enkele bijzondere optredens. De bijdrage van de OLVB wil men gebruiken voor het optreden van Mylene & Rosanne, die breed onder de kinderen bekend zijn vanwege hun deelname aan het junior songfestival.
De OLVB heeft voor jullie € 250,= opzij gelegd.

Aandacht en hulp voor elkaar:
Tenslotte ontvangt de Stichting Present vandaag de vierde tranche van € 500, =. Totaal zullen er aan Present 6 tranches worden uitgereikt. Met twee uitreikingen per jaar een verbintenis dus van 3 jaar. Present wil een brug slaan tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die graag hulp geven. Omzien naar elkaar dus. Een speerpunt is ook om jongeren tussen 14 en 25 jaar bij het werk te betrekken. In het recent geopende Wereldhuis heeft de Stichting ook een onderkomen gekregen.

Dan zijn we nu toe aan de uitreiking van de Broederschap-creativiteitsprijs

Deze prijs is in het leven geroepen om de Houtense jeugd te stimuleren creatief bezig te zijn. De prijs bestaat uit een Oorkonde, een bedrag van € 1200,= en niet te vergeten de genoemde replica van de reeds genoemde Broederschapbeker uit 1617.
Vandaag zullen zelfs ook twee aanmoedigingsprijzen van respectievelijk € 300,= en € 150,= worden uitgereikt. De geldbedragen moeten worden aangewend voor een verdere ontwikkeling van het talent.

Ik geef nu voor graag het woord aan ons bestuurslid Jeroen Baars, de coördinator van de creativiteitsprijs, en de onafhankelijke jury bestaande uit Yvonne van Dam, mondhygiënist; JoCa, beeldend kunstenaar; Mai Linh Ly, beeldend kunstenaar en prijswinnaar Creativiteitsprijs 2014.

Op 12 mei 2015 heeft de jury zich beraad over de vele aanmeldingen. De jury is lang en goed in discussie geweest en is gekomen tot de volgende winnaars. Het niveau van de deelnemers was zeer divers en van hoog niveau.

Joerie Zijderveld
Deze talentvolle jongen is maatschappelijk betrokken en wil graag anderen betrekken in dat gene wat hij doet. Het is een actieve jongen die ervan droomt om DJ te worden bij een grote landelijke zender, zoals 3FM.
Al vanaf september 2013 is hij elke zaterdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 te horen op Houten FM met mijn eigen radioprogramma Bonjoerie. Volgens Arthur en Mieke gaat het vanaf dat moment erg hard. “Al snel blijkt dat de authentieke persoonlijkheid van Joerie een enorme kracht is achter creatieve en originele radio items.”

Het oordeel van de jury:
– De jury was na het beluisteren van de fragmenten meteen overtuigd van de enorme potentie.
– We waren erg onder de indruk van zijn maatschappelijke betrokkenheid.
Joerie wil graag jongeren enthousiasmeren om radio te gaan maken.
– Hij kan nog de ruimte gebruiken om zich verder te ontwikkelen.
– Daarom wil de jury graag een aanmoedigingsprijs ter waarde van € 150,- uitreiken aan Joerie om workshops en cursussen te volgen (bv. bij OLON).

Rense Jansen
Tijdens zijn studie gaat het deze jongeman om plezier in ontwerpen en deze zichtbaar maken in het eindresultaat. Hij is van mening dat mensen te vaak serieus zijn in het leven en dat het allemaal wel wat vrolijker kan. Met zijn ontwerpen wilt hij plezier van het gebruiken van producten en meubels terug brengen, zodat het leven minder in de dagelijkse sleur komt en plezierig wordt. Door te experimenteren en spelen met materialen maakt hij ontwerpen die een eigen handschrift hebben, zowel in concept als in uitwerking. Allemaal ontzettende mooie ontwikkelingen vanuit zijn studie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.
Volgens zijn zus Anna: “Hij is een zeer gemotiveerde en getalenteerde ontwerper die niets liever wilt dan met zijn creativiteit rondkomen. Met zijn speelse blik op het alledaagse leven kan hij het leven van mensen vrolijker maken en de dagelijks sleur verbreken. Daarnaast wil hij met zijn talent en een lokale stimulans bieden in de gemeente Houten door het project met Urgenda en de Krachtfabriek.”

Het oordeel van de jury:
– De jury was verrast door zijn creativiteit en diversiteit van zijn ontwerpen en verfrissende kijk op de wereld.
– Hij is zeer ambitieus en heeft als doel om over 5 jaar onafhankelijk te zijn van zijn werk. Dit kan de jury zeer waarderen.
– Tevens waren we onder de indruk van zijn duidelijke visie en doel, die zowel creatief als maatschappelijk vorm krijgt.
– We zijn erg benieuwd naar zijn project met Urgenda en de Krachtfabriek.
Voor de jury was het een moeilijke keuze om tot een winnaar te komen. Dit in verband met de hoge kwaliteit van het werk van Rense en de uiteindelijke winnaar.
– Daarom wil de jury graag een geldprijs ter waarde van € 300,- aan Rense uitreiken.
– Graag zien we je inzending volgend jaar graag weer tegemoet.
Dion de Jong
Deze getalenteerde jongeman ziet zichzelf in vele creatieve processen als autodidact en heeft zichzelf aangemeld voor deze creativiteitsprijs. Volgens hemzelf: “Het is mijn doel om door te zetten/te leren/te werken/te groeien door gebruik te maken van mijn creatieve vaardigheden en een bedrijf te ontwikkelen waarmee ik een boterham kan betalen.”
Dit multi talent heeft zich ontwikkeld in foto, film, webdesign, websiteontwikkeling, muziek en zakelijk overzicht. Vooral op gebied van muziek is hij meer het professionele pad op gegaan, met zijn activiteiten als back-up gitarist bij the Doots, zijn geheime muziekproject en zijn studie aan de Rockacademie.
“Ik wil me hierbij graag voor aanmelden omdat ik de ambitie heb om een
succesvol bedrijf te hebben in de foto, film -en (web)design.” Met ondersteunende aanbeveling van Yvonne van Dam: “Ik vind dat jij er wel voor in aanmerking zou kunnen komen gezien je vele talenten die je hebt, benut en ook actief verder ontwikkeld. Maar ook vernieuwend en van deze tijd.”

Het oordeel van de jury:
– De jury vind Dion bijzonder creatief en breed georiënteerd op foto, film, muziek en webdesign.
– Zijn ondernemersdrang is groot.
– Dion heeft een duidelijk doel voor ogen hoe hij zijn creativiteit wil inzetten.
– Naast zelf actief te zijn als muzikant vind hij het belangrijk om anderen te helpen een stap te kunnen maken in de muziekwereld.
– Verder kwam het op de jury positief over dat Dion in elke opdracht een leuke creatieve uitdaging ziet.
– De jury heeft gekozen om Dion te belonen met de creativiteitsprijs van 2015 ter waarde van € 1200,-.

Dion de Jong 2015

Dit waren dan de uitdelingen en prijsuitreikingen voor vandaag. Een kleine € 4.000 heeft vandaag weer een goede bestemming gekregen!

Nog even een praktisch punt: u krijgt de subsidie op declaratiebasis. Daartoe zit in het mapje dat u heeft ontvangen, een declaratieformulier. De subsidie blijft een jaar geldig, daarna vervalt deze. Het mag duidelijk zijn dat het geld alleen kan worden besteed voor het doel waarvoor het is toegekend.

Degenen die een en ander nog eens willen nalezen, verwijs ik naar onze website, www.olvb.nl. Hierop kunnen ook ingezonden stukken over geleverde prestaties of uitgevoerde activiteiten en bijvoorbeeld foto’s van vanmorgen worden gepubliceerd.

Dan wil ik nu deze bijeenkomst beëindigen en u allen bedanken voor uw aanwezigheid. Wij vertrouwen erop dat u zich blijft inzetten voor het jeugd- en jongerenwerk in Houten en dat u de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap niet vergeet: wie weet kunnen wij u ook in de toekomst nog eens een subsidie verstrekken.

Houten, 6 juni 2014

Bert van der Weijden