De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 10.000 euro uit te keren.
Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs.

De voorwaarde voor het meedingen naar de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs is dat de betrokken persoon of groep van personen (jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten) zich als sporttalent manifesteert.

Procedure
Een aanvraag voor nominatie van een jeugdige/jongere of een groep jeugdigen/jongeren kan door iedereen worden gedaan, onder vermelding van de reden van de nominatie. De aanvraag moet vergezeld gaan van een beschrijving van reeds verrichte sportprestaties.
In de aanvraag dient tevens te worden vermeld waaraan de sportprijs (geldbedrag van 1.200 euro) besteed gaat worden (moet gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het sporttalent/sportteam).
Een aanvraag dient tijdig schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris.

Een onafhankelijke jury van 3 leden beoordeelt vervolgens of de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden. De jury bepaalt vervolgens de winnaar. Daarnaast heeft zij de mogelijkheid ook 1, 2 of hooguit 3 aanmoedigingsprijzen toe te kennen. Voor alle prijswinnaars maakt de jury een juryrapport op.
De prijswinnaars zullen vervolgens door het bestuur worden uitgenodigd voor de betreffende uitdelingsbijeenkomst. De genomineerden die afvallen, zullen hierover bericht krijgen.

Een eenmaal gegeven prijs met omschreven doel kan niet besteed worden aan een ander doel. De toekenning moet binnen 12 maanden na de uitdeling zijn gerealiseerd en gedeclareerd.Over een afwijzing kan niet met de jury en/of het bestuur worden gecorrespondeerd.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

In 2012 zijn de OLVB sportprijzen uitgereikt tijdens het Sportgala Houten op maandag 5 februari.
De OLVB-aanmoedigingsprijs (450,–euro) is dit jaar uitgereikt aan de volleybalster Evie de Graaf.
Het juryrapport:
“Talent is de vaardigheid om te oefenen. Volgens mij betekent talent voor een belangrijk deel dat je zo veel van een vak houdt dat je bereid bent jezelf daar aan te wijden, op een bijna obsessieve manier. Een definitie van talent die met liefde begint, is een goede definitie.” En: “Carrières zijn niet alleen afhankelijk van hard werken, maar ook van toevalligheden en geluk.”
Het portie “het zit even niet mee” en “omgaan met teleurstellingen” heeft dit talent het afgelopen jaar wel even voldoende gehad. Een jaar langs de kant zitten toekijken terwijl jouw vriendinnen, teamgenoten en waarschijnlijk ook concurrenten steeds beter worden is voor elke sporter een drama. Extra zuur is het als dan blijkt dat je niet meer opgenomen bent in de nationale selectie, hetgeen je jaren lang hard voor gewerkt hebt.
Ondertussen wordt er keihard gewerkt om de opgelopen achterstand weer in te halen. Tijdens het hoogseizoen besteedt dit talent 6 dagen in de week aan haar sport, deels tijdens schooltijd. Alles wordt gegeven om tot de beste van Nederland te willen behoren.
De jury zou willen dat meer talenten iets terug doen voor hun sport. Het geven van training aan jongere spelers en daarbij iets bijdragen aan de ontwikkeling van andere sporters bewonderen wij als jury dan ook zeer.
Kortom, dit talent heeft een droom. Wij verwachten dat dit talent alles zal doen om haar droom te verwezenlijken. Daarom belonen wij volleybalster Evie de Graaf met de Aanmoedigingsprijs 2012.

De OLVB Sportprijs (1200,–euro) is dit jaar uitgereikt aan de zeilster Lotte de Groot.Het juryrapport;
Olympische Spelen zorgen ervoor dat jongeren gaan dromen. De Amerikaanse bestseller-auteur Malcom Gladwell schreef eerder dat een atleet 10.000 trainingsuren moet investeren om een topper te worden. In zijn boek “Uitblinkers” heeft hij de uren-regel afgestoft. Al voegt hij er wel aan toe dat carrières niet alleen afhankelijk zijn van hard werken, maar ook van toevalligheden en geluk.
In een interview met de Volkskrant geeft Gladwell een mooie definitie van talent die nauw samenhangt met 10.000 uren-regel. “Talent is de vaardigheid om te oefenen. Volgens mij betekent talent voor een belangrijk deel dat je zo veel van een vak houdt dat je bereid bent jezelf daar aan te wijden, op een bijna obsessieve manier. Een definitie van talent die met liefde begint, is een goede definitie.”
10.000 uur komt overigens overeen met zes jaar en drie maanden, uitgaande van een 40-urige werkweek.
Iedereen die ervoor kiest, of op het punt staat ervoor te kiezen, om een Olympische Droom na te jagen moet er dus vanuit gaan dat er veel, heel veel uren gemaakt zullen moeten worden om die droom uit te laten komen.
Zowel op nationaal niveau als Europees niveau laat de winnaar van 2012 potentie en groei zien. Daarnaast bewondert de jury de drive om beter te worden. Die drive is af te leiden uit de enorme tijdsinvestering die in 2012 is gedaan om de Olympische Droom 2020 na te leven. Wanneer er consequent 1/3 deel van de tijd wordt besteed aan het bekwamen van jezelf in je sport, terwijl dat gecombineerd moet worden met een school en sociaal leven, kun je daar alleen maar respect voor hebben. Je komt er niet vanzelf. Talent is de vaardigheid om te oefenen!
Met een Olympisch zilvermedaille winnaar als voorbeeld, een Belofte status van de nationale sportbond op zak en de drive om zichzelf te blijven verbeteren, verwacht de jury in de toekomst nog veel te horen van het Houtens Sporttalent 2012: Zeilster Lotte de Groot.
******************************************************************************************************************************************************************************************************************