De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 10.000 euro uit te keren.
Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs.

De voorwaarde voor het meedingen naar de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs is dat de betrokken persoon of groep van personen (jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten) zich als sporttalent manifesteert.

Creativiteitsprijs
De voorwaarde voor het meedingen naar de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs is dat de betrokken persoon of groep van personen (jeugdigen en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de 4 woonkernen van de gemeente Houten) zich als creatief talent manifesteert.

Procedure
Een aanvraag voor nominatie van een jeugdige/jongere of een groep jeugdigen/jongeren kan door iedereen worden gedaan, onder vermelding van de reden van de nominatie. De aanvraag moet vergezeld gaan van een beschrijving van reeds verrichte creatieve prestaties.
In de aanvraag dient tevens te worden vermeld waaraan de creativiteitsprijs (geldbedrag van 1.200 euro) besteed gaat worden (moet gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het talent/team).
Een aanvraag dient tijdig schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris.

Een onafhankelijke jury van 3 leden beoordeelt vervolgens of de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden. De jury bepaalt vervolgens de winnaar. Daarnaast heeft zij de mogelijkheid ook 1, 2 of hooguit 3 aanmoedigingsprijzen toe te kennen. Voor alle prijswinnaars maakt de jury een juryrapport op.
De prijswinnaars zullen vervolgens door het bestuur worden uitgenodigd voor de betreffende uitdelingsbijeenkomst. De genomineerden die afvallen, zullen hierover bericht krijgen.

Een eenmaal gegeven prijs met omschreven doel kan niet besteed worden aan een ander doel. De toekenning moet binnen 12 maanden na de uitdeling zijn gerealiseerd en gedeclareerd.
Over een afwijzing kan niet met de jury en/of het bestuur worden gecorrespondeerd.