De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 8.000 a 9.000 euro uit te keren.
Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november. Tijdens de voorjaarsuitdeling wordt ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs uitgereikt; daarnaast is er ook de Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs.

Naast deze prijzen subsidieert de OLVB iedere 3 jaar een project. In het verleden waren dat o.a. zwemlessen voor kinderen in een thuissituatie met minimum inkomen, Soos Casa Fina in Schalkwijk, Stichting ‘Natuurpad Houten’.
Sinds het najaar van 2013 krijgt de Stichting present (verdeeld over 3 jaar) in totaal 3.000 euro voor de kosten van jongeren van 14 – 25 jaar binnen een (vrijwilligers)project om jongeren te betrekken bij het slaan van bruggen tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die graag hulp willen geven.

2015
Kind en spel: Kinderspeelcafé Houten wordt wekelijks in De Grund aan kinderen van 0- 4 jaar een mogelijkheid geboden om te spelen.
Sport en kerk: een vast team van jongeren die elke week sporten en hun geloof delen.
Jeugd en muziek: fanfare St.Caecilia uit Schalkwijk
Jeugd en preventie: kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van drugs
Veertig jaar Fladderen: lustrum viering

2014
Peuterschool Houten: project voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Volkstuinvereniging Houten: tbv boekje voor kinderen van de basisschool
Jeugdtheaterkoor Houten: vervanging kleding
Taalcoaches ihkv begeleiding van vluchteling-gezinnen: updaten computers
Stichting aan de Slinger: t.b.v. workshops op het Korenfestival t.b.v. jeugdkoren in Houten
Atletiekvereniging Atilla: muziekapparatuur t.b.v. jeugdgroepen

2013
Stichting Shine: bijdrage theatervoorstelling ‘Zuurkool’
Beach Houten: aanschaf EHBO-kit en belijningssets
Schaakvereniging Houten: graveren van de bekers voor het scholentoernooi.
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid: werkmappen en de huur van 12 blaasinstrumenten t.b.v. de nieuwe ‘brassclass’.
Fanfare St. Caecilia uit Schalkwijk: t.b.v. muziekinsrumenten standaards
Speel-o-theek De Drie Beertjes: aanschaf duurzaam speelgoed
Stichting Timon: bijdrage aan tot stand komen van een ‘Gaudi”-bank
Stichting Fladderen Houten: t.b.v. 3 parasols
Evelien Bus Bosactiviteiten: deelname van 1 persoon aan de activiteiten.
Jongerencentrum ‘Enter’: t.b.v. elektrische gitaar
Weteringhoek jeugd van Stichting Reinaerde; t.b.v. sjoelbak
Chill Auti Café: t.b.v. exra activiteit

Prijswinnaars Creativiteit / Sport

2014 Wan Mai Linh Ly (kunstenaar)
2012 Merel Vermeeren (kunstenaar) / Lotte de Groot (zeilster)
2011 Merel Dames (beeldend kunstenaar) * Ruben Jille (badminton)
2010 Erica Rasch (fagotiste) Jeanine van de Klashorst (atletiek 5 en 10 km)
2009 Lio de Bruin (ontwerpster) Lea van Rooijen (volleybal)
2008 Jeanita Vriens (viool) Mats Stijlaart (schermen)
2007 Aboozar Amini (schilder, foto, beeldhouwer, scriptschrijver, filmer) Mike van Wijk (menner aangespannen paardensport)
2006 Geen Toekenning Jelte Loomans (tennis)
2005 Carrouselgroep Zifia’s Hoeve Stefan Joris Jille (badminton)
2004 Leonie de Boer (zang & dans)Sijme en Jelle v. Jaarsveld (volleybal)
2003 Miriam ten Berg (edelsmid)Linda Welgraven (Voltige)
2002 Barbara Holl & Susanne de Kruijf (dans)Hesther Langlere (zwemmen)
2001 Hannah Laurens (viool)Michel van Campen (snowboarden)
2000 Wellandtcollege v/h AOCWilfried Diepenveen (cricket)

Aanmoedigingsprijzen Creativiteit / Sport

2014 Alène Moor (‘multi’-talent creativiteit)
2012 Meriam Dercksen en Judith de Haan (Creativiteit) / Evie de Haan (Volleybal)
2011 Mark Posthumus (melodisch slagwerker) * Jorijn de Mare (atletiek)
2010 Sarah van Doorn (zang en piano) / Jette van Bergen (zang) Geen Toekenning
2009 Arne de Laat ( forografie en time laps filmer) Kimberley van Ede (mensport)
2008 Dawood Hilmandi (filmer) Bjorn Postma (shorttracker)
2007 Geen Toekenning Geen Toekenning
2006 Schoyla Sahed Nazari (tekenen) Robin de Kruijf (Volleybal)
2005 Anneke Bakker Geen Toekenning
2004 SOW Jongerenkoor Maarten Pordon (slalomskien)
2003 Marije Clemens (hobo)Hilde Stolker (piano)
2002 Marianne Kiraly (piano)Evelien Valk (creatieve vormgeving)
2001 Fabienne Du Moulin (Textiele werkv.)So Double U (Stepdance)
2000 Geen Toekenning Geen Toekenning