home

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds het jaar 2000. Het doel van de stichting is uit de opbrengsten van de aan haar toevertrouwde gelden uitkeringen te doen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar, woonachtig in de Gemeente Houten, ten behoeve van activiteiten en voorzieningen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel groepsgerichte als individuele activiteiten zijn.

Jaarlijks is het op deze wijze mogelijk een bedrag van circa 7.000 euro voor projecten uit te keren. Tweemaal per jaar vindt er een uitdeling plaats, te weten op de 1e zaterdag na Beloken Pinksteren (14 dagen na Pinksteren) en op de zaterdag voor of na het feest van St. Maarten op 11 november.

Naast de hiervoor genoemde uitdelingen heeft de Stichting 2 prijzen ingesteld. De Onze Lieve Vrouwe Broederschap Creativiteitsprijs (uitgereikt in het voorjaar) is bestemd voor (aanstormend) creatief talent dat voor de verdere ontplooiing financiële ondersteuning nodig heeft. De Onze Lieve Vrouwe Broederschap Sportprijs is bestemd voor jeugdig sporttalent dat zich professioneel verder wil ontwikkelen. 
De prijzen bestaan uit een geldbedrag van 1.200 euro, dat besteed moet worden aan een verdere ontwikkeling van het talent, alsmede uit een tinnen replica van de zilveren Broederschapsbeker zoals deze zich nog in het bezit bevindt van de Pleinkerk-gemeente.
Elke prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury. De jury’s hebben ook de mogelijkheid om 1, 2 of hooguit 3 aanmoedigingsprijzen toe te kennen (totaal hiervoor beschikbaar 450 euro).OLVB logo2017